MAGNETEN

Deze magneten, waarop emoties en handelingen zijn afgebeeld, zijn ontwikkeld voor dove kinderen en kinderen met een taalachterstand. Door het gebruik van deze magneten kunnen zij beter met hun ouders/begeleiders communiceren.